Skillnaden PAN-avtal och anställd via assistansbolag

Det finns flera sätt att få personlig assistans och därmed även flera olika anställningsformer. Ett av dessa är att arbeta under ett PAN-avtal. Vad innebär detta och vad är skillnaden mot att istället vara anställd av ett assistansbolag?

Vad är PAN-avtal?

PAN-avtal är ett specifikt avtal som kommunerna använder. En brukare väljer att en specifik person ska vara personlig assistent men den personen har ingen passande utbildning – och generellt är det en anhörig.

I detta fall används PAN-avtalet som ett unikt avtal mellan kommunen och den personliga assistenten. Ett avtal som enbart är knutet till den specifika brukaren och därmed direkt upphör om brukaren avlider, säger upp avtalet eller av någon anledning inte längre behöver hjälpen.

Anställning med lägre trygghet

Nackdelen med ett PAN-avtal är att det ger en viss otrygghet för den som arbetar som personlig assistent. Brukaren har rätt att säga upp avtalet när som helst, utan någon speciell anledning, varpå anställningen inte längre gäller.

Kommunen, som anställningen går genom, har i detta fall inget krav på sig att ge personen någon annan arbetsuppgift. Den personliga assistenten får därmed söka jobb hos assistansbolag, kommunen eller annan arbetsgivare. En annan nackdel är att personalen får en fast månadslön – ofta utan OB eller andra ersättningar. Fördelen är att det är anpassat just till brukaren och det är just därför som det är mycket vanligt att det är en anhörig som ger hjälpen.

Anställd hos ett assistansbolag

Att vara anställd via ett assistansbolag har därmed fördelen i den trygghet som skapas för den person som är personlig assistent. Fördelen är att en anställning hos ett assistansbolag innebär att bolaget behöver erbjuda andra alternativ om brukaren inte längre behöver, eller vill ha, hjälp. Det är alltså en vanlig trygg anställning med allt vad det innebär.

  • OB-ersättning
    Assistansbolag betalar ut OB-ersättning enligt det avtal som de är knutna till. För de som jobbar som assistent innebär det därmed högre lön under kvällar, helger och inte minst storhelger. Det blir även en tydligare ram gällande arbetstid.
  • LAS-dagar
    LAS-dagar innebär i korthet att en person som arbetar ett specifikt antal dagar åt ett assistansbolag (under en viss period) har rätten att bli anställd. Därmed skapas ytterligare en säkerhet i jämförelse mot att jobba under ett PAN-avtal.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *