Hälsonytt

Att prestera och utvecklas är får många både en stressorsak och en vision. Det finns mycket att utforska i tillvaron och tiden är ibland inte tillräcklig för allt man vill! Även om stress infinner sig, är det viktigt att också lyssna till sig själv. Det kan ofta finnas behov som är ickemateriella och som behöver tillgodoses för att vi skall fungera.

Lär känna dig själv – testa yoga!

Ett sätt att lära känna sig själv och sitt inre, är att testa på yoga. På gott och ont förhåller det ju sig så att man kan påverka sitt inre genom sitt yttre. Genom att testa att röra sig och andas på olika förutbestämda sätt, kommer dina tankar att få helt annat spelrum än vad de är vana vid. I en helt tyst yogaklass, där det enda ljud som hörs är från dina medtränares regelbundna andetag, där inga distraherande smartphones finns, där kommer dina tankar att få finnas och ta plats. Där kan du ge tillåtelse för dem att sväva mer fritt än vad de är vana vid, och när de gör det kan du också passa på att bli medveten om dem på ett kanske helt nytt sätt.

Vad är yoga då egentligen, och varför är det så väldigt speciellt?

Jo, yoga är dels ett grundläggande begrepp i indisk filosofi, religion och psykologi. Detta hänger ihop med praktiskt inriktade övningar och träningssätt för kroppen, som är avsedda att i linje med filosofin få kroppen att uppnå en inre rening och en högre balans för den inre kroppsliga energin.
Det handlar helt enkelt om att göra en typ av rörelser i takt med din andning, på olika strategiska sätt. Detta medför ett slags lugn och ett lite meditativt tillstånd, samtidigt som det förstås ger en viss fysisk motion och ökad smidighet i kroppen.

Skala bort de onödiga tankarna

Yoga är nära besläktat med meditation. Meditation är i stil med yoga, övningar som är avsedda att försätta kroppen i ett slags inre avslappnat och balanserat tillstånd. Uppnå inre lugn och ro, helt enkelt. Ofta går det rent praktiskt ut på att man som utövare av meditation sitter eller ligger ner, och koncentrerar sig på antingen en viss sak, eller ett visst ord kanske ett mantra. När all ens energi är fokuserad till endast en så liten del av rummet/din tillvaro, så skalar du automatiskt bort alla andra intryck, reducerar dem till ett enda. Detta försätter, efter lite övning, kroppen i en slags lugnt och mycket avslappnat tillstånd.

Gemensamt för yoga och meditation som övningar är strävan efter att uppnå just hälsa och inre välmående – utan att ha egentligen några andra förutsättningar än din egen vilja. Det finns gott om förgreningar av både yogans och meditationens läror, liknande skolor och vägar att uppnå inre hälsa. Säkert är att vi nog alla skulle må ganska bra av att testa dessa sk ”alternativa läror”!