Liten (eller stor) prisskillnad på apoteksvarorna

Liten (eller stor) prisskillnad på apoteksvarorna

När SvD genomförde en jämförelse av pris på apoteksvaror visade det sig att skillnaden var mycket stor. Det kunde skilja på 1000 kr mellan samma medicin. Men när Råd & Rön gjorde en prisjämförelse av olika apoteksvaror tre år senare var prisskillnaderna mycket små. Har priset på apoteksvaror ändrats så mycket bara under tre år? Nej, allt handlar om vad som jämförs.

År 2013 gjorde SvD en stor jämförelse av apoteksvaror utifrån vilket pris de hade. Man utgick då från receptbelagd medicin där prissättningen är fri eftersom de inte omfattas av läkemedelsförmånen. Denna jämförelse handlade alltså om apoteksvaror där patienten behöver betala hela summan och där alltså ingen del subventionerades. I dessa fall finns en totalt fri prissättning vilket tydligt speglades i undersökningen.

Samtidigt visade granskningen att någon tydlig prissättning inte finns för patienten. Dessa läkemedel ligger inte öppet på hyllor i butiken utan köps enbart över disk. Därmed får kunden inte veta priset förrän en beställning sker. Få går säkert runt i flera olika apotek för att jämföra pris på de receptbelagda mediciner man fått.

Ett exempel nämndes med medicinen Sildanafil Accord som på ett apotek gick att köpa för 300 kr medan det hos konkurrerande apotek såldes för ett betydligt högre pris – 1139 kr. Alltså nästa fyra gånger så dyrt.

Små prisskillnader på receptfria apoteksvaror

Tre år efter undersökningen av SvD genomförde Råd & Rön en undersökning där priset för olika receptfria apoteksvaror ställdes mot varandra. De kom fram till att prisskillnaden var liten oavsett om inköp sker från nätet eller i en fysisk butik.

Man valde ut tio vanliga receptfria apoteksvaror och räknade ihop totalsumman för dessa. Detta både i butik och online. Hos det billigaste apoteket blev priset 707 kr. Detta medan det hos det dyraste apoteket gick att köpa för 732 kr. En prisskillnad på mindre än 5%. Med så liten skillnad skapas ingen tydlig konkurrenssituation gällande prissättning.Däremot var det skillnad mellan nätapoteken. I detta fall var lägsta priset 587 kr.

Det kan alltså vara lönsamt att jämföra priser på apoteksvaror online men inte att jämföra de priserna i de fysiska butikerna. Detta i allafalll år 2016 då denna undersökning genomfördes.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *