Kontrollera hälsan regelbundet

Att värna sin personliga hälsa är avgörande för att man skall kunna må bra och fungera i vardagen. Det finns många fallgropar i form av dåliga vanor eller direkt skadliga beteenden. När man gör en hälsokontroll kan man fånga upp indikationer på att man behöver göra en förändring. Det kan handla om att börja motionera eller att förändra sin kosthållning med mera. Det är högst individuellt hur man reagerar på allt ifrån mat till stress, sömn eller andra relevanta faktorer. Det går således inte att förutse hur en person kommer att påverkas av någonting enbart utifrån hur andra reagerar.

När man bokar hälsokontroll får man en grundlig genomgång av kroppens status. Till skillnad mot vad man skulle kunna tro, är hälsokontroller inte huvudsakligen till för att identifiera befintliga problem. Det rör sig istället om att göra en regelbunden kontroll för att upptäcka brister innan de resulterat i faktiska situationer. Närheten till att jämföra med en ”årsservice” är inte långt borta. Snarare tvärt om!

Här kan du enkelt boka hälsokontroll i Stockholm!

Effektiv hälsokontroll utifrån patientens behov

Behovet av hälsokontroll är ibland inte helt förenligt med vardagsrutinen. Det kan vara svårt att avsätta allt för lång tid för att ta sig iväg till en mottagning för en kontroll. Detta trots att kontrollen kan ha stor inverkan på framtida mående. Vissa av de kliniker som erbjuder hälsokontroller i Stockholm har en väl utformat rutin som effektivt möjliggör att man kan ta sig tid.

Efter en bokning via nätet alternativt på telefon, kommer man in för provtagning. Här träffar man en sköterska som tar alla prover som behövs för att kunna få en samlad bild av hälsan. I samband med provtagningstillfället bokas också en tid för uppföljning tillsammans med en läkare. Här går man tillsammans igenom alla provsvar. Som patient har man möjlighet att ställa alla eventuella frågor om hälsostatusen i samband med detta. Man får med sig en kopia på alla provsvar när man lämnar läkarbesöket.

Att ta hand om sin kropp och hälsa behöver inte vara svårt. I och med utbudet kan man få tid för hälsokontroll i Stockholm med kort framförhållning. Skulle någonting hittas som man behöver undersöka närmare, finns möjlighet att diskutera vägar för detta på plats. En årlig hälsokontroll innebär att man minskar risken för att någonting går allt för långt innan man upptäcker och kan behandla problemet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *