Intressant växtmedicin

Utbudet naturläkemedel är stort och i takt med en allt större handel på den globala arenan, har sortimentet kommit att växa sig allt större. Det är vanligt förekommande med allt ifrån tinkturer till drycker vars hälsoeffekter finns dokumenterade utomlands. I Sverige finns en tradition av att hålla en restriktiv ställning till växtbaserade läkemedel, vilket inneburit en utmaning både för lagstiftare och distributörer. Bland de mer omtalade växtmediciner som förekommer fritt i handeln är CBD olja en vinnare. Få medier har förbisett hur forskningen i viss utsträckning verifierar denna omstridda substans. Dock bör man förtydliga vissa fakta.

CBD olja saknar THC

Cannabis är en planta som är illegal att odla i Sverige. Även industrihampa är förbjuden att odla om man saknar tillstånd för denna verksamhet vilken regleras noga. Ämnet som är klassat är THC vilket utgör en marginell del av plantan. De många cannabinoider som finns i växter är fullt tillåtna med undantag för den psykoaktiva komponenten. Den industrihampa som finns att hitta på lagliga odlingar i landet, har mycket låga THC halter vilket i förängningen innebär att dessa plantor inte kan användas för rus. Vid utvinning av CBD olja är man ointresserad av THC då man är ute efter hälsoeffekterna i övriga cannabinoider. En hög THC halt eftersträvas av de som odlar i illegalt syfte. Dock innebär hög THC ofta en svag dos CBD och vice versa.

CBD olja i Sverige är helt fri från rusämnet och går därmed inte in under narkotikaklassningen. Effekterna av CBD finns historiskt dokumenterade och man strävar i dagsläget för att med vetenskaplig metod kunna verifiera flera av dessa. Om man har recept från ett annat land, kan man föra med sig CBD olja såväl som annars klassad växtmedicin in i landet. Dock krävs ingen läkarkontakt för att införskaffa CBD olja.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *