Assistansbolag – Statistik över Jönköpings län

Om du har rätt att få personlig assistans kan du välja att anlita ett assistansbolag som därmed tar hand om rekrytering och administration av den personal som ska utföra detta jobb. I större städer finns relativt många företag. I raden av städer har nu fokus kommit till Jönköpings län där just Jönköping är den största staden. Statistik är från mitten av 2019.

Antal anordnareAntalet assistansbolag i Jönköping och dess län var drygt 150st. En del av dessa är mycket stora och har brukare över hela länet medan andra enbart har ett par få.

Antal personer med behov – I december 2018 var det 451 personer i länet som hade fått beviljad personlig assistans. Detta enligt statistik från Försäkringskassan.

Anlitade bolag – När en person blir beviljad personlig assistans får man själv välja vilken som ska utföra detta jobb. Om inget val sker är det kommunen som tar ansvaret. Däremot kan kommunen anlita privata företag i sin tur.

Det vanligaste är att man anlitar ett assistansbolag. Det var i detta tillfälle 39% som valde ett assistansbolag. Det kan jämföras mot att 36 % lät kommunen ta detta ansvar. Utöver det finns även ytterligare ett alternativ. Det är att anlita ett assistansbrukarkollektiv. Det varierar mellan olika städer hur många brukarkollektiv som finns vilket även gör att de är överrepresenterade i vissa städer. I Jönköping väljer 19 % att få vården via ett brukarkollektiv.

Från möte till hjälp

Oavsett om man väljer att kommunen eller ett assistansbolag ska ge hjälpen sker planering ungefär på samma sätt. Först träffar en handläggare från bolaget/kommunen den person som fått personlig assistans. Man diskuterar vilket behov som finns och hur dessa behov ska kunna mötas. Det är viktigt att i detta läge kunna förklara personliga önskemål och vilket mål man har med assistansen. Detta för att assistansen därmed ska kunna utformas utifrån kundens specifika behov.

När man är överens skrivs ett avtal. De flesta assistansbolag har uppsägningstid på några veckor vilket innebär att man snabbt kan byta bolag om man inte är nöjd. Avtalet är alltså mycket sällan bindande under lång tid. Däremot framgår det där hur mycket assistans som man förväntas få och vad som man förväntas klara av på egen hand. Vid frågor kring assistans – Vänd dig till Jönköpings kommun och be att få prata med en assistanssamordnare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *